Profesor Jacek Wiesiołowski był nie tylko cenionym uczonym, któremu szczególnie bliska była kultura, ale także społecznikiem.

Pochodził z tradycyjnej poznańskiej rodziny, ale urodził się 23 stycznia 1940 w Żywcu, gdyż tam na wygnaniu przebywali jego bliscy. Do Poznania wraz z rodzicami powrócił w roku 1945. Dzieciństwo spędził na Sołaczu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 11 na Winiarach. Ukończył III LO im. Marcina Kasprzaka (dziś Św. Jana Kantego).

W roku 1962 obronił pracę magisterską na Wydziale Historycznym UAM, a w 1966 uzyskał stopień doktora nauk historycznych. Habilitował się w roku 1981, również na UAM, na podstawie rozprawy „Socjotopo-grafia średniowiecznego Poznania”. Pod koniec lat sześćdziesiątych przebywał na stypendium w Chicago i uporządkował zbiory tamtejszego Muzeum Polskiego. Przez piętnaście lat pracował w Bibliotece Kórnickiej, gdzie kierował działem rękopisów. W 1977 został pracownikiem Instytutu Historii PAN w Warszawie. W roku 1987 powrócił do Poznania, a w roku 1992 uzyskał tytuł profesora. W latach 1990-1998 był radnym miejskim w Poznaniu, a w latach 1990-92 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Poznania. Bliskie mu były sprawy dotyczące problemów kultury, pomocy społecznej, spraw mieszkaniowych i prywatyzacji.

Od roku 1990 przez 25 lat był redaktorem naczelnym Kroniki Miasta Poznania. Od tego czasu każdy numer tego, założonego w 1923 roku przez prezydenta Cyryla Ratajskiego, kwartalnika miał charakter monograficzny. Profesor Jacek Wiesiołowski nadał temu wydawnictwu nową treść, dzięki czemu Kronika stała się kopalnią materiałów o dziejach Poznania, jego dzielnic, instytucji, grup społecznych i zawodowych. To właśnie za zmiany, jakich dokonał w Kronice Miasta Poznania, otrzymał w roku 2002 Nagrodę Naukową Miasta Poznania. 

W latach 1999-2005 profesor Jacek Wiesiołowski był wiceprezesem, a w latach 2005-2011 prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był członkiem komitetu redakcyjnego wydawanych przez PTPN „Roczników historycznych”. Był także prezesem oddziału poznańskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej i współzałożycielem oraz prezesem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich. Wykładał na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości.

Profesor Jacek Wiesiołowski był autorem oraz współautorem wielu prac, w tym m.in. „Ambroży Pampowski - starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia”, „Kroniki benedyktynek poznańskich”, „Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki”, „Kroniki reformatów poznańskich”, „Pieczęcie i herb Solca Kujawskiego” czy „Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej w XIV-XV wieku”. Był społecznikiem i uczonym, którego zarówno Poznaniowi, jak również polskiej nauce historycznej, będzie brakować. Pochowany został na poznańskim cmentarzu św. Jana Vianneya przy ulicy Lutyckiej.

Autor tekstu: Marek Zaradniak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

WAŻNE POSTACIE

O. MICHAŁ CZARTORYSKI OP (1897 - 1944)

Źródło: Dominikanie - Warszawa

KS. JAN KANTY PYTEL (1928-2019)

Źródło: Super User

JACEK ŁUCZAK (1934-2019)

Źródło: Super User

STEFAN DĄBROWSKI (1877 - 1947)

Źródło: Wirtualne Muzeum Historii Poznania

O. JAN GÓRA OP (1948 - 2015)

Źródło: Wikipedia

KARD. AUGUST HLOND (1881 - 1949)

Źródło: historia.org.pl

ANTONI TOMASZ JURASZ (1882 - 1961)

Źródło: Maria Prądzyńska-Maślaczyńska

MAKSYMILIAN JACKOWSKI (1815-1905)

Źródło: Wikipedia

ELEONORA KASZNICA (1928 - 2016)

Źródło: Archiwum rodzinne Eleonory Kasznicy

STANISŁAW JÓZEF KASZNICA (1908 - 1948)

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

ZDZISŁAW KRYGOWSKI (1872 - 1955)

Źródło: Stowarzyszenie Rodu Krygowskich

KAROL LIBELT (1807 - 1875)

Źródło: Internetowy Polski Słownik Biograficzny

STANISŁAW W. KASZNICA (1874 - 1958)

Źródło: Archiwum rodzinne

KAROL MARCINKOWSKI (1800 - 1846)

Źródło: Wikipedia

O. KAROL MEISSNER OSB (1927 - 2017)

Źródło: Źródło: Benedyktyni - Lubiń

LEOPOLD RUTKOWSKI (1887 - 1949)

Źródło: Wikipedia

ZYGMUNT SZYMAŃSKI (1871 - 1953)

Źródło: Archiwum rodzinne

KAZIMIERZ SZYMAŃSKI (1909 - 1975)

Źródło: Archiwum rodzinne

HELIODOR ŚWIĘCICKI (1854 - 1923)

Źródło: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

JÓZEF TELIGA (1914 - 2007)

Źródło: Antonina Komorowska

LECH TRZECIAKOWSKI (1931 - 2017)

Źródło: epoznan.pl

ZBIGNIEW ZIELIŃSKI (1907 - 1968)

Źródło: Wikipedia