To inicjatywa przy Fundacji Co Pozostało?, która ma na celu wsparcie osób zasłużonych dla naszego społeczeństwa, a z którymi życie obeszło się szczególnie brutalnie. Mogą to być osoby, zaangażowane w działalność niepodległościową w czasie II wojny światowej i po roku 1945, w tym działacze Związku Zawodowego Solidarność, które za swoje działania były represjonowane i utraciły np. zdrowie, żyją w biedzie i osamotnieniu. To ci, którzy czasami nie chcą lub nie potrafią upomnieć się o należne im prawa. Fundusz Wdzięczności może mieć charakter pomocy finansowej lub rzeczowej.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym pt. "Wolność jest piękna" (LINK), w którym bierze udział jedna ze wspieranych osób w ramach Funduszu Wdzięczności - p. Grzegorz Popielczyk (założyciel Solidarności w Żyrardowie).