Prowadzimy działalność  w zakresie pomocy społecznej  oraz wspierać inne organizacje pozarządowe. Szczególnie bliskie są nam takie działania, które skierowane są na niesienie pomocy osobom bezbronnym i pokrzywdzonym.

Dlatego wśród organizacji, które wspieramy finansowo znalazły się Caritas Polska z akcją „Rodzina Rodzinie”, w której przez okres 6 miesięcy pomagamy syryjskiej rodzinie, uiszczając co miesiąc deklarowaną kwotę (szczegółowe informacje o akcji – LINK), Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio Polska, prowadząca działalność medyczną na rzecz najuboższych na całym świecie oraz Stowarzyszenie TWOJA SPRAWA, chroniące m. in. dzieci przed pornobiznesem.

Bliskie są nam również działania Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego, gdzie wspieramy fundusz stypendialny, wspomagający niezamożną młodzież.

Stowarzyszenie LEDNICA 2000 to osoby, działające przy poznańskim klasztorze oo. Dominikanów i kontynuujące dzieło o. Jana Góry. Nagła śmierć w 2015 r. przerwała Jego niezwykłą działalność, której owocem było powstanie ośrodków duszpasterskich w Hermanicach, na Jamnej i na Lednicy. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia oraz ludzi dobrej woli, w tym pomoc takich organizacji, jak nasza, dzieło o. Jana będzie z powodzeniem kontynuowane.

Szczegółowe informacje o wymienionych organizacjach wraz z danymi kontaktowymi znajdują się pod LINKIEM.

Ponadto utworzyliśmy Fundusz Wdzięczności jako wyraz poparcia dla osób zasłużonych dla Polski, które z uwagi na swoją działalność nie doczekały się odpowiedniego uznania i zadośćuczynienia (LINK).