W tym dziale znaleźć się może, np. Twoja ciekawa historia rodzinna, coś co warto ocalić od zapomnienia, coś co było istotne, a co warto przekazać przyszłym pokoleniom.

To mogą być wspomnienia o ludziach, którzy swoją postawą, oddziaływaniem, znacząco wpłynęli na nasze życie. To mogą być nie tylko członkowie naszych rodzin, ale również nauczyciele, wychowawcy, duszpasterze, przyjaciele. Opowiedzmy o naszych wzajemnych relacjach i o tym jaki miały wpływ na nasze życie. Świetnie, jeżeli możemy wzbogacić je jakąś dokumentacją, również fotograficzną. Ważne by były szczere, autentyczne, bo tylko takie są ciekawe.