Aby pracować efektywnie na rzecz zmiany otaczającej rzeczywistości, potrzebujemy Państwa pomocy. Jeśli podzielają Państwo nasze wartości i chcą działać razem z nami, prosimy o wsparcie finansowe.

W ten sposób możemy wspólnie:

  • nieść pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (działanie: Program RodzinaRodzinie.pl);
  • kształtować wiedzę, umiejętności i postawy dzieci oraz młodzieży (działanie: Klub Dziecięco-Młodzieżowy);
  • wspierać środowisko seniorów oraz integrację międzypokoleniową (działanie: Klub dla Seniorów);
  • organizować ciekawe wydarzenia społeczno-kulturowe (działanie: Otwarty Klub Weekendowy);
  • promować nieprzeciętną aktywność młodzieży (działanie: Nagroda „Benevolus erga alios - serdeczny wobec innych”);
  • przywracać pamięć narodową oraz upamiętniać ważne postaci i wydarzenia historyczne oraz społeczne (działanie: Cykl „W imię dobra wspólnego”).

Można wspomóc naszą organizację poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: mBank 50 1140 1124 0000 4347 4600 1001. Wszystkie zebrane środki przeznaczone są na statutową działalność Fundacji.

Regularne wsparcie finansowe ze strony darczyńców indywidualnych i biznesowych pozwala nam podejmować systematyczne działania oraz planować długoterminowe, kompleksowe rozwiązania w odpowiedzi na bieżące potrzeby w środowisku lokalnym.