Zespół Fundacji Co Pozostało? tworzą osoby reprezentujące różne zawody oraz specjalności. Mamy świadomość, iż nie da się zmienić otaczającej nas rzeczywistości bez czynnego zaangażowania poszczególnych jednostek. Jesteśmy ludźmi z różnym stażem i doświadczeniem zawodowym – starsi i młodzi, ale pełni zapału. Mamy odmienne pasje, czasami na wiele spraw patrzymy inaczej, jednak łączy nas jedno - pragnienie, by dzięki wspólnym działaniom przyczynić się do tego, by ten świat stał się lepszy. Drzwi Fundacji są szeroko otwarte dla każdego.